Menu
Obec Luštěnice
ObecLuštěnice

Jak správně třídit

Jak správně třídit

Jak správně třídit.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,96 kB

Kam se starým papírem? – MODRÉ KONTEJNERY

Na starý papír jsou modré kontejnery a nádoby. Do nich můžeme vyhodit noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, ale i různé papírové obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Ty zmáčkněte, ať se nevozí vzduch! Recyklace není zadarmo!

Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20, 21 a 22.

Možná vás překvapí, že z časopisů a dokumentů nemusíme odstraňovat kancelářské svorky. Ty jsou při zpracování odstraněny tzv. rozvlákněním, při kterém se z papíru stane hladká kaše. Kovové části jsou pak ze dna odstraněny pomocí magnetu. Nevadí ani obálky s fóliovým okénkem.

Do nádob na papír nikdy nevhazujeme mastný či jinak znečištěný papír, papír voskový a uhlový. Do papíru nepatří také hygienické potřeby, papírové kapesníky a dětské pleny.

Kam s plasty? – ŽLUTÉ KONTEJNERY, u RD zdarma žluté popelnice

Pro plasty jsou převážně žluté kontejnery. Vhazujeme do nich sešlápnuté PET lahve od nápojů, sáčky, fólie, kelímky, obaly z plastu a polystyrenu.

Obaly, které jsou určeny do žlutých nádob, jsou označeny symbolem recyklačního trojúhelníku, zkratkou PET, LDPE , HDPE, PP, PS a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6.

Možná vás překvapí, že z lahví a obalů od kosmetických výrobků nemusíme strhávat etikety a není potřeba je vymývat. To platí i pro kelímky od jogurtů, stačí, když je důkladně vyškrabete.

Do kontejnerů na plasty nepatří výrobky z PVC (např. novodurové trubky, linoleum). Dále nevhazujeme nádoby od různých barev, motorových olejů, chemikálií.

Kam se sklem? – BÍLÉ A ZELENÉ KONTEJNERY

Čisté sklo bez kovových a plastových víček patří do bílých kontejnerů. Neplatí přitom, že je lepší skleněné nádoby do kontejnerů prudce vhodit. NE!. Lidé na třídičkách pak mají větší práci s jejich dotříděním.

Sklo je označeno recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70,71 a 72, někdy i zkratkou GL.

Do kontejneru na sklo nepatří autoskla, porcelán a keramika, zrcadla a drátěná skla, nádoby od různých chemikálií. Tyto předměty bychom měli odvézt do sběrného místa.

Kam s nápoj. kartony? – KONTEJNERY s označením nápojové kartony

Mezi nápojové kartony patří obaly od džusů, mléka, rajského protlaku, hotových omáček či vína. Je třeba je vymýt a smáčknout. Patří do černých kontejnerů s oranžovým nápisem nápojové kartony.

Obec Luštěnice má  nově umístěno 5 kontejnerů a to ve Voděradech, v sběrném místě v Luštěnicích, v ulici Nová mezi č.p. 84 a 98, na Zelené u č.p. 405, ul. Sluneční u lesa. Pokud budou tyto kontejnery využívány, rozmístíme je i do dalších částí obce.

Kam s kovovými odpady?

Kovy jsou velmi cennou a dobře prodejnou surovinou, o kterou je velký zájem. Železo, barevné kovy, litinu vykupuje fy. Agro Luštěnice.

Na sběrném místě v Luštěnicích a ve Voděradech je umístěn kontejner, kam lze kovový odpad uložit.

Kontejnery na kovy jsou umístěny na sběrném místě v Luštěnicích a ve Voděradech, na Zelené u č.p. 405, na Sluneční u lesa, v ulici Nová mezi č.p. 84 a č.p. 98.

Kam s bioodpadem? – HNĚDÉ KONTEJNERY

Mezi bioodpad patří rostlinné zbytky jídel z kuchyně:

  • slupky, zbytky zeleniny a ovoce, (se slupkami od tropického ovoce opatrně, mohou obsahovat zbytky chemikálií), kávová sedlina, čajové sáčky, zvadlé květiny, skořápky, zbytky jídel (s tím opatrně, mohou lákat hlodavce a být zdrojem zápachu).

Mezi bioodpad patří odpad ze zahrádek:

  • tráva, seno, sláma, podrcené větve, kůra, piliny, listí, hnůj.

Bioodpad patří do speciálních hnědých kontejnerů, které jsou rozmístěny v ulici Nová (bytové domy) a přednostně jsou určeny pro nájemníky bytových domů (uložení rostlinných zbytků z kuchyně), v sídlišti Zelená, Lesní a Sluneční. Majitelé rodinných domů mohou bioodpad uložit do velkých kontejnerů ve sběrných místech v Luštěnicích a ve Voděradech, nebo si uzavřít smlouvu se společností AVE Benátky nad Jizerou, sl. Vanesa Švejdová, tel.: 732 738 811, e-mail: vanesa.svejdova@ave.cz.

Kam odvézt dřeviny – prořezané křoviny a větve stromů?
– sběrné místo

Dřevem lze samozřejmě topit. Aby při jeho spalování nevznikaly nebezpečné látky (tzv. nedokonalé zplodiny hoření), mělo by být minimálně dva roky proschlé.

Občané mohou odvézt větve a spadané listí do sběrných míst v Luštěnicích nebo ve Voděradech.

Kam s objemným odpadem? – sběrné místo

Mezi objemné odpady patří vyřazený nábytek, koberce, lina, zrcadla, ale také lyže či sáňky. Prostě věci, které se nevejdou do nádoby na směsný odpad a nepatří mezi jiný druh odpadu (např. elektroodpad).

Máme k dispozici velkoobjemový kontejner umístěný na sběrném místě v Luštěnicích.

Objemné odpady se nesmí dávat vedle kontejnerů na ulici.

Kam s nebezpečnými odpady? – sběrné místo

Mezi nebezpečné odpady patří zbytky barev, ředitel, lepidel, fotochemikálie,  atd. Na většině výrobků (nebo na jejich obalech) je v současné době uvedeno, jakým způsobem s nimi má být nakládáno poté, co se stanou odpadem. Likvidace těchto odpadů je velmi drahá, proto je lepší již při nákupu upřednostnit ty výrobky, které jsou méně škodlivé.

Jejich sběr musí ze zákona zajistit každá obec. Tyto odpady je možné odevzdat ve sběrném místě v Luštěnicích.

Kam se s nepoužitými léky?

Nepoužité léky je třeba odevzdat v lékárně. Nepatří do směsného odpadu, je nutno je likvidovat ve spalovnách nebezpečného odpadu. Velké problémy působí léky v odpadních vodách, neboť čistírny odpadních vod nejsou některé látky schopny zachytit a tak narušují podmínky přirozeného prostředí vodních živočichů. Panují oprávněné obavy, aby se zbytky léků nedostaly do podzemních vod.

Kam s rostlinnými oleji? – ČERNÉ POPELNICE s otvorem

Rostlinné oleje (například z fritování) jsou cennou surovinou, o kterou je v současnosti velký zájem (v souvislosti s povinností přidávat biopaliva do pohonných hmot). Odevzdat je můžete uzavřené v PET lahvích ve sběrném místě nebo do speciální černé popelnice s otvorem. Tyto popelnice jsou umístěny na sběrném místě v Luštěnicích, ve Voděradech, v ulici Nová mezi č.p. 84 a 98, na Zelené u č.p. 405, Sluneční u č.p. 496 a na nově vybudovaném stání na Sluneční u lesa. Rostlinné oleje nelijeme do odpadů či kanalizace, sráží se na kanalizačních trubkách a ucpávají je, zatěžuje se tím i čistírna odpadních vod.

Kam s elektroodpadem? – sběrné místo

Pro elektroodpad platí tzv. povinnost zpětného odběru. Tuto povinnost pro obec Luštěnice zajišťuje společnost Elektrowin – www.elektrowin.cz (sběrná místa, projekt „Recyklujte s hasiči“)

Kam s bateriemi? – sběrná nádoba v budově OÚ

Víte, proč je důležité třídit a recyklovat baterie? Důvod je jasný – baterie obsahují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, a pokud bychom je hodili do běžného odpadkového koše, putovaly by odtud do popelnice a pak na skládku. V přírodě by znečišťovaly ovzduší, půdu a vodu. Díky recyklaci šetříme přírodu, protože z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, které mohou sloužit k výrobě nových produktů.

Baterie sbíráme i u nás. V roce 2019 jsme vytřídili 54 kg použitých baterií, což představuje 35 kg kovonosných surovin. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Pojďme se ještě trochu blíže podívat na význam recyklace baterií. Možná vás překvapí, že prostřednictvím recyklačních procesů jsme schopni ze 100 kilogramů baterií vytěžit 65 kilogramů kovonosných surovin. Takto získáváme ocel, zinek, mangan, nikl, měď, ale také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Jejich využití je široké – od výroby konstrukcí, akumulátorů, střešních okapů, popelnic, až po příbory, CD/DVD disky, mince, kosmetiku nebo šperky.

Spotřeba baterií nezadržitelně roste a s tím se zvyšuje i význam jejich ekologické recyklace. Každoročně je v České republice vytříděno zhruba 1 700 tun baterií. To odpovídá hmotnosti přibližně 250 sloních samců nebo deseti Petřínských rozhleden. Zdá se vám to hodně? Toto množství však představuje pouze 45 % všech baterií dodaných na trh. Je tedy, co zlepšovat!

Každý máme možnost volby – chovat se zodpovědně a dát použitým bateriím šanci na „druhý život“, aby nám suroviny z nich po recyklaci znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. Věříme, že jsme vás tímto článkem přesvědčili, že je potřeba TO ŘEŠIT a že třídění baterií má velký smysl.

My máme jasno – volíme zodpovědnost! Jsme rádi, že také touto cestou můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Děkujeme, že v tom jedete s námi.

Sběrnou nádobu, do které můžete odevzdávat použité baterie, najdete na Obecním úřadě v Luštěnicích.

Kam s pneumatikami?

Pneumatiky nejsou komunálním odpadem, a tak se obec nemusí starat o jejich likvidaci. Pneumatiky je možné zdarma vrátit tam, kde jste je zakoupili nebo na místo, které prodejce označí jako místo zpětného odběru. Je možné odevzdat je také v autorizovaných servisech. Seznam míst naleznete například na webu MŽP: https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu

Kam se stavebními odpady – cihly, tašky, kousky betonu?

Stavební odpady nejsou komunálním odpadem, a tak se obec nemusí starat o jejich likvidaci. Za jejich likvidaci si zodpovídá občan sám a musí si ji uhradit z vlastní peněženky. Pozor, odpad musí být předán firmě, která má na příjem tohoto odpadu akreditaci! Stavební odpady je dobré řádně roztřídit na jednotlivé druhy. Díky tomu snížíte poplatky za jejich likvidaci. Občané jej můžou odvézt do Cihlářského závodu v Horkách nad Jizerou, č.p. 43, 294 73 Brodce nad Jizerou, tel.: 326 312 126, mob.: 703 146 446, e-mail: info@cihelnahorky.cz, provozní doba: pondělí–pátek: 07:00–15:00

Upozornění pro živnostníky, podnikatele i majitele provozoven

Oznamujeme Vám, že nebudeme vybírat poplatky za sběr a likvidaci TKO od právnických osob a fyzických osob podnikajících na území obce Luštěnice, neboť to neumožňuje zákon.

Smlouvy na sběr a likvidaci TKO je nutné podepsat přímo s firmou Ave Benátky nad Jizerou.

Dále upozorňujeme, že legislativa živnostníkům, podnikatelům i majitelům provozoven ukládá povinnost řádně nakládat s odpady a mít vlastní nádoby na všechny druhy produkovaného odpadu. Pro účely podnikání nelze využívat obecní kontejnery ani popelnice na separovaný ani směsný odpad.

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 19 °C 14 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 20/12 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 20/10 °C
sobota 27. 7. skoro jasno 25/11 °C

Odkazy

 

Záchranný kruh - https://www.zachranny-kruh.cz/
Facebook - https://www.facebook.com/groups/lustenice/Základní škola - https://www.zs-lustenice.cz/Mateřská škola - https://www.mslustenice.cz/Naše obec na mapě - https://app.gisonline.cz/lustenice/Živé obce - https://www.ziveobce.cz/lustenice_c536270GDPR - urad/prohlaseni-o-ochrane-soukromi/Ověřená instituce - https://www.idatabaze.cz/firma/77042-obec-lustenice-obecni-urad/

zřízení datové schránky - https://chcidatovku.gov.cz/datova-schranka