Menu
Obec Luštěnice
ObecLuštěnice

Jak jsme na tom my...

 

 

V České republice vznikl první zákon o odpadech v roce 1991. V současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

Díky tomuto zákonu se zvyšuje poplatek za ukládání směsného odpadu na skládky tak, aby skládkování přestalo být nejvýhodnějším způsobem nakládání s ním. Měli bychom se snažit, aby se množství směsného odpadu snížilo a množství tříděných odpadů naopak vzrostlo. Obec již nyní na své odpadové hospodářství doplácí z rozpočtu nemalou částku, a proto bylo nutné navýšit poplatek o 100,- Kč, tedy od 1.1.2022 bude místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 800,- Kč za trvale hlášenou osobu nebo nemovitost – byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci - ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.

Pro zajímavost v roce 2020 bylo vybráno na místním poplatku 1 493 130,- Kč, příspěvek na tříděný odpad od fy. Ekokom a Elektrowin byl 437 883,55 Kč, celkem tedy byly příjmy 1 931 013,- Kč. Výdaje za rok 2020 byly 2 654 344,63 Kč.  Tedy při počtu obyvatel 2100 by činil místní poplatek cca 1200,- Kč. Nyní je poplatek 700,- Kč za trvale hlášenou osobu, nemovitost, obec tedy ze svého rozpočtu doplácí 500,- Kč za každého poplatníka.

 
Vyprodukované množství odpadů za rok 2020 - 2023.xlsx Typ: XLSX dokument, Velikost: 12.01 kB

 

Plastové i papírové obaly sešlapávejte, co nejvíce zmenšujte objem, protože jinak naprosto zbytečně na skládky vozíme jenom vzduch. Kontejner pojme asi tisíc nezmačkaných PET lahví. Po sešlápnutí se jich do něj vejde až tisíc osm set. Rozdíl je tedy výrazný.

Papír, plast, sklo i kovy jsou druhy odpadů, z nichž lze vyrobit ještě spoustu nových věcí a je škoda je bez užitku zahrnout do země. Zde je dobré připomenout, že ani biologicky rozložitelný odpad do černé popelnice nepatří, a zvláště ten pocházející z kuchyně! Tento odpad se dá velmi snadno zkompostovat a získat kvalitní hnojivo – kompost, který obohatí půdu o tak důležitou organickou hmotu a zvýší tak její kvalitu bez přídavků chemie.

Apelujeme tímto na občany, aby nepodceňovali třídění odpadů. Tříděním odpadů nejenže pomůžete nezvyšovat náklady na svoz odpadů, ale hlavně šetříte životní prostředí.

 

baterie za 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 246.94 kB

Elektrowin - elektrozařízení 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.3 MB