Menu
Obec Luštěnice
ObecLuštěnice

Stavební uzávěry


Opatření obecné povahy obce Luštěnice

(dle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

Rada obce Luštěnice, příslušná podle § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 98 a § 99 stavebního zákona a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

vydává

Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby ubytovacích zařízení na k.ú. obce Luštěnice a k.ú. Voděrady u Luštěnic

(dále jen "stavební uzávěra")

I. Vymezení území, pro které platí stavební uzávěra

Stavební uzávěra se vyhlašuje pro katastrální území obce Luštěnice a katastrální území Voděrady u Luštěnic. Grafické vyznačení územního rozsahu stavební uzávěry na podkladě katastrální mapy je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

II. Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti

Stavební uzávěrou se zakazuje stavební činnost (stavba, změna dokončené stavby, změna v užívání stavby, změna stavby před jejím dokončením, dodatečné povolení, stavební úpravy a přístavby za účelem rozšíření kapacity stávajících staveb) směřující k vzniku staveb ubytovacích zařízení uvedených v § 2 odst. c vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění:
Stavbou ubytovacího zařízení se rozumí stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií:

  1. hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených;
  2. motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy;
  3. penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem;
  4. ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování.
III. Doba trvání stavební uzávěry

Stavební uzávěra bude trvat do doby odvolání Radou obce Luštěnice.

IV. Výjimky ze stavební uzávěry

Výjimku ze stavební uzávěry může v souladu s ustanovením § 99 odst. 3 stavebního zákona povolit Rada obce Luštěnice, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel uvedený v odůvodnění tohoto opatření obecné povahy.

V. Odůvodnění stavební uzávěry

Stavební uzávěra má za účel omezit v nezbytném rozsahu stavební činnost v obci tak, aby neztížila budoucí využití území.
Obec Luštěnice chce tímto opatřením zabránit nekontrolovatelnému nárůstu počtu ubytovacích zařízení, která by v budoucnosti mohla být koncentrací osob podílejících se na obecné kriminalitě, vandalismu apod. Problém v současné době eskaluje v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny mezi obcemi Brodce a Luštěnice a s tím spojeným zaměstnáváním agenturních pracovníků v těchto halách, což může mít negativní vliv na život v obci, zejména v části Luštěnice – Zelená. V dané situaci je zcela zásadní přijmout a stanovit jasná pravidla pro povolování ubytovacích zařízení s tím, že je to jeden z nástrojů k předcházení sociálních a jiných konfliktů narušujících život obyvatel obce. Vzhledem k tomu, že zpracování a projednání územního plánu obce je dlouhodobá záležitost, bylo nutné pružně reagovat na novou situaci, rozhodla rada na svém jednání dne 7. 12. 2017 o záměru vydat opatření obecné povahy.

VI. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů

Obec oslovila dotčené orgány:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, úřad územního plánování, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e
Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u

VII. Vyhodnocení uplatněných připomínek

Obec Luštěnice neobdržela žádné připomínky ani námitky od výše uvedených dotčených orgánů.

VIII. Rozhodnutí o uplatněných námitkách

Obec Luštěnice neobdržela žádné připomínky ani námitky od výše uvedených dotčených orgánů.

IX. Poučení

Proti územnímu opatření o stavební uzávěře vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení.

Mgr. Magdalena Fišerová, starostka obce
Roman Prchlík, místostarosta obce

Příloha: katastrální mapa obce Luštěnice

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1
1
2

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 11 °C
neděle 26. 5. déšť 24/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 24/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 20/13 °C

Odkazy

 

Záchranný kruh - https://www.zachranny-kruh.cz/
Facebook - https://www.facebook.com/groups/lustenice/Základní škola - https://www.zs-lustenice.cz/Mateřská škola - https://www.mslustenice.cz/Naše obec na mapě - https://app.gisonline.cz/lustenice/Živé obce - https://www.ziveobce.cz/lustenice_c536270GDPR - urad/prohlaseni-o-ochrane-soukromi/Ověřená instituce - https://www.idatabaze.cz/firma/77042-obec-lustenice-obecni-urad/

zřízení datové schránky - https://chcidatovku.gov.cz/datova-schranka