Veřejná výzva

08.01.2020,  OÚ Luštěnice  

Starostka obce Luštěnice, v souladu s ust. § 6 odst.2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto vyzývá k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou v délce 3,5 roku na pozici referent na výkon funkce úředníka/úřednice územního samosprávného celku Obec Luštěnice, okres Mladá Boleslav. Místo výkonu práce: Obec Luštěnice.

Platová třída odpovídající druhu sjednané práce (podle NV č. 564/2006 Sb.): 8. platová třída
Pracovní úvazek: 1,0

Předpoklady pro výkon práce (podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb.):
- fyzická osoba, která je občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- věk minimálně 18 let
- plná způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka

Požadavky:
- min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
- řidičský průkaz skupiny B-aktivní řidič

Další předpoklady pro výkon práce:
- praxe ve veřejné správě výhodou
- znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta, Internet)
- komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
- schopnost analytického a logického myšlení, samostatné práce, práce v kolektivu

Náležitosti přihlášky zájemce:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- vlastní strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (vlastnoručně podepsaný)
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší jak tři měsíce)

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 01.03.2020
Lhůta pro podání přihlášky: 07.02.2020
Místo podání přihlášky: Obecní úřad Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice