Územní plán Luštěnice - koncept 2019

Zpracovatel územního plánu je Ing. arch. Veronika Šindlerová, PhD
Pořizovatel územního plánu je Mgr. Bc. Jindřich Felcman

Návrh zadání územního plánu je zveřejněn na úřední desce dne 30.1.2019.

Územní plán Luštěnice - původní varianta

Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát. Územní plán ze zpracován ve dvou variantách. Všechny potřebné dokumenty ke každé variantě zvlášť jsou ke stažení níže.

Textová část:

Územní plán.pdf (571 kB)
Územní plán Luštěnice - textová část 
SEA.pdf (1 MB)
Vlivy na životní prostředí 

Varianta č. 1:

Dopravní výkres.pdf (1 MB)
Dopravní výkres - varianta 1 
Hlavní výkres.pdf (2 MB)
Hlavní výkres - varianta 1 
Koordinační výkres.pdf (2 MB)
Koordinační výkres - varianta 1 
Technická infrastruktura.pdf (281 kB)
Technická infrastruktura - varianta 1 
Veřejně prospěšné stavby.pdf (1 MB)
Veřejně prospěšné stavby - varianta 1 
Zábor ploch.pdf (1 MB)
Zábor ploch zem. půdního fondu a lesa - varianta 1 
Základní členění.pdf (1 MB)
Základní členění - varianta 1 

Varianta č. 2:

Dopravní výkres.pdf (1 MB)
Dopravní výkres - varianta 2 
Hlavní výkres.pdf (2 MB)
Hlavní výkres - varianta 2 
Koordinační výkres.pdf (2 MB)
Koordinační výkres - varianta 2 
Technická infrastruktura.pdf (267 kB)
Technická infrastruktura - varianta 2 
Veřejně prospěšné stavby.pdf (1 MB)
Veřejně prospěšné stavby - varianta 2 
Zábor ploch.pdf (1 MB)
Zábor ploch zem. půdního fondu a lesa - varianta 2 
Základní členění.pdf (1 MB)
Základní členění - varianta 2 

Vymezení zastavěného území:

Vymezení zastavěného území (archiv - neplatné):

Vymezení zastavěného území.pdf (2 MB)
Opatření obecné povahy č.1/2007 o vymezení zastavěného území obce Luštěnice (text) 
Vymezení zastavěného území (mapy).pdf (3 MB)
Opatření obecné povahy č.1/2007 o vymezení zastavěného území obce Luštěnice (mapy)