Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 16.07.2019
Městský úřad Doksy
uložení písemnosti - Smolík Pavel
Na úřední desku vyvěšeno: 27.06.2019
Krajský úřad Středočeského kraje
Oznámení o podání návrhu na stanovení změny záplavového území vodního toku Vlkava v ř. km 21,568-23,349
Na úřední desku vyvěšeno: 18.06.2019
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Určení data úmrtí - Jiří Jonáš
Na úřední desku vyvěšeno: 17.06.2019
Okresní soud Mladá Boleslav
Určení data úmrtí - Anna Hegedušová
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2019
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku