Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2018
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o době a místě konání voleb
Na úřední desku vyvěšeno: 17.09.2018
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.09.2018
ČEZ Distribuce, a.s.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Na úřední desku vyvěšeno: 07.09.2018
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva Obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 06.09.2018
Obecní úřad Luštěnice
volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
Na úřední desku vyvěšeno: 04.09.2018
Středočeský kraj
Nařízení Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje
Na úřední desku vyvěšeno: 04.09.2018
Statutární město Mladá Boleslav
Nařízení - odvolání zákazu vstupu do lesů
Na úřední desku vyvěšeno: 03.09.2018
Obec Luštěnice
veřejná výzva
Na úřední desku vyvěšeno: 28.05.2018
Obec Luštěnice
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022