Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 17.10.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019
Obecní úřad Luštěnice
Výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019
Obecní úřad Luštěnice
Výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019
Obecní úřad Luštěnice
Výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019
Obecní úřad Luštěnice
Výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek /na silnici III/27510 v obci Voděrady - mostek/
Na úřední desku vyvěšeno: 02.10.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 02.10.2019
Krajský úřad Středočeského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území
Na úřední desku vyvěšeno: 25.09.2019
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení pro stavbu vodního díla
Na úřední desku vyvěšeno: 18.09.2019
ČEZ Distribuce a.s.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Na úřední desku vyvěšeno: 30.08.2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2019
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku